Samenwerking

  
Onze groepen zijn heterogeen samengesteld. Niet uit noodzaak, maar uit keuze. Het montessorionderwijs kent de onderbouw (groep 1 en 2) voor kinderen van vier tot zes jaar, de middenbouw (groep 3, 4 en 5) voor kinderen van zes tot negen jaar en voor kinderen van negen tot en met twaalf jaar is er de bovenbouw (groep 6, 7 en 8). Kinderen doorlopen diverse levens- en ontwikkelingsfasen in hun groei naar volwassenheid. Kinderen die in dezelfde ontwikkelingsfase zitten, worden in één groep geplaatst. Zo is er sprake van een onder-, midden- en bovenbouw. Deze indeling biedt een sociaal voordeel: kinderen voeden elkaar min of meer op. Oudere kinderen helpen jongere kinderen, op natuurlijke wijze wordt zo het zorgen voor elkaar bevorderd. Bovendien heeft deze verticale groepering het voordeel dat een kind leert ervaren wat het betekent om eerst de jongste, daarna de middelste en tenslotte de oudste in een groep te zijn. Kinderen leren zo op actieve wijze van en met elkaar.

Samenwerking met ouders vinden wij ook van groot belang. In overleg met elkaar kunnen we er voor zorgen dat de kinderen zo optimaal mogelijk gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. Door samen in gesprek te gaan over zaken die goed lopen, maar ook de dingen die verbeterd kunnen worden, versterken wij elkaar.
Samenwerken met onze omgeving is een factor die onlosmakelijk verbonden is met onze school. Externe instanties, andere scholen, bedrijven e.a. betrekken wij bij onze dagelijkse praktijk en halen wij waar mogelijk in onze school.