Wij werken volgens de opvoeding- en onderwijsprincipes van Dr. Maria Montessori. Dit houdt in dat ieder kind bij ons op school 'persoonlijk' onderwijs krijgt.  

Kort en goed zou je ons kunnen omschrijven als een school waar je veel kunt leren en dat ook de manier waarop dit gebeurt erg belangrijk is.   
In de traditie van vernieuwing, maar zeker ook voor onze school past de vraag: 'Doen we de dingen goed, zoals wij ze doen?' In de praktijk betekent dit dat we de pedagogische motieven van Maria Montessori trouw blijven, maar er niet voor schromen om - aanvullend - nieuwe elementen, die in ons onderwijs belangrijk zijn, toe te voegen. We letten er heel goed op dat dit zó gebeurt dat kinderen er zelfstandig mee aan de slag kunnen. 
 

Het is ons doel een school te zijn die talenten ontwikkelt bij kinderen zodat:   

  • de aanwezige kennis en vaardigheden manifest wordt;  
  • zij opgroeien tot participerende burgers;  
  • zij openstaan voor een multiculturele samenleving;  
  • zij kunnen inspelen op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen;  
  • een bijdrage wordt geleverd aan het, politieke, bewustzijn van kinderen;  
  • samen met ouders wordt gewerkt aan een respectvolle, tolerante en realistische kijk op de samenleving.  

Je komt VER met Montessorischool Weert

Onze dagelijkse praktijk wordt gevormd door de volgende drie kernwaarden:
- VERbinding
- VERwondering
- VERantwoordelijkheid