Overblijven

Kinderen van Montessorischool Weert kunnen tijdens de middagpauze gebruik maken van de Tussenschoolse Opvang. Omdat de school geen continurooster kent is het overblijven niet verplicht. U kunt er ook voor kiezen om uw kind tussen de middag naar huis te laten gaan.

Er zijn twee pauzes waarin de kinderen meestal naar buiten gaan. De kinderen spelen dan onder toezicht op het plein en indien mogelijk ook op het aangelegen veld.

Er zijn twee pauzetijden:
12.10 uur tot 12.40 uur
12.45 uur tot 13.15 uur

Tijdens deze pauzes wordt er toezicht gehouden door een team van enthousiaste ouders/ vrijwilligers. 
Lijkt het je leuk om het overblijfteam te komen versterken tegen een vrijwilligersvergoeding?
We zijn altijd op zoek naar nieuwe, enthousiaste overblijfkrachten! Neem contact op met Leanne Heuvelmans (l.heuvelmans@mozon.nl)  als je hier interesse in hebt.

Voorafgaand aan de pauze (soms achteraf) wordt er door de kinderen in de klas gegeten onder begeleiding van de leerkracht.