Aanmelden

Voel je welkom bij ons op school
 
We willen een school zijn waar iedereen zich warm welkom voelt. Wij staan als school open voor alle kinderen ongeacht gezindte of achtergrond. Ook op basis van handicaps of stoornissen sluiten we niemand per definitie uit. Om recht te doen aan het kind gaan we wel zorgvuldig bekijken of we aan een eventuele ondersteuningsvraag van een kind kunnen voldoen.

We zijn een Montessorischool en dragen de onderwijs en pedagogische visie van Maria Montessori uit. We verwachten dat ouders zich in deze visie kunnen vinden zodat opvoeding thuis aansluit bij de uitgangspunten van ons onderwijs. Dat is voorwaardelijk voor inschrijving op onze school.

Het is belangrijk dat u zich goed oriënteert op ons onderwijs om vervolgens bewust te kunnen kiezen voor onze school. Bezoek de Open dag, kom naar een inloopochtend of neem contact op om een afspraak voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek te plannen. U bent van harte welkom!
Wanneer u na het bezoek besluit om uw kind bij ons op school aan te melden, ontvangt u een aanmeldformulier.

Normaal gesproken staat in de maand maart onze open dag gepland. Dit jaar gooien we het over een andere boeg. Middels open avonden is het mogelijk kennis te maken met onze school. Tijdens deze open avond laten we met een rondleiding onze school zien, geven we informatie over onze visie en werkwijze en is er ruimte om vragen te stellen.

De open avonden staan gepland op:
  • donderdag 4 maart 2021        19.30 - 21.00  
  • dinsdag 9 maart 2021             19.30 - 21.00
  • woensdag 17 maart 2021       19.30 - 21.00
  • maandag 22 maart 2021        19.30 - 21.00
Het is mogelijk om je op te geven voor de open avond.
Klik hier om je aan te melden.

Uiteraard is er ook altijd de mogelijkheid voor het maken van een persoonlijke afspraak. Dit kan door te mailen naar d.teunissen@mozon.nl of te bellen naar 0495-543381.