Verbinding

De wereld naar het kind brengen; we helpen de kinderen ordening aan te brengen bij alle indrukken die ze op doen in de wereld om zich heen. Zo zal het kind ervaren dat alles met elkaar in verbinding staat en wat zijn/haar plek is in het geheel. Dit doen we door kinderen te begeleiden in het verkennen van de wereld, zorgen we dat ze zo dicht mogelijk bij zichzelf blijven, met daarbij een open, kritische houding naar hun omgeving.  
Kinderen leren op diverse manieren samenwerken en keuzes te maken. We bereiden ze voor hoe ze invulling willen geven aan hun eigen rol als burger in de samenleving.